Strippen ‘aders trekken’

Het strippen van een spatader is wel de meest bekende methode maar niet de meest prettige.

Bij deze methode wordt de spatader in zijn geheel verwijderd waarbij onder narcose of ruggenprik via een snede in de lies een draad in de ader wordt ingebracht. Ter hoogte van de knie of het onderbeen wordt via een tweede incisie de draad verbonden met de ader waarna de ader via lies er geheel binnenstebuiten eruit wordt getrokken. De wonden in de lies en de knie worden gehecht.

Strippen is een chirurgische ingreep van de hoofdspataders die tegenwoordig vaak vervangen kan worden door minder invasieve behandelingsmogelijkheden zoals echosclerose. In een zeer klein percentage heeft strippen nog steeds de voorkeur, mn. wanneer de spatader een zeer grote diameter heeft.

Indien wij u een stripping adviseren, verwijzen wij u naar zeer ervaren vaatchirurgen.

Na de ingreep

Een hoge therapeutische elastische kous wordt aangedaan ter voorkoming van bloeduitstortingen.

Resultaat

Na zes weken mag de kous uitgelaten worden en kan het resultaat worden bekeken. Mochten er nog andere spataderen op andere plekken zichtbaar zijn, dan kan er met de arts worden overlegd welke behandelingen geschikt zijn om deze te verwijderen.

Risico’s en complicaties

Complicaties die direct kunnen optreden zijn reacties op de narcose, nabloeding en een infectie. Deze risico’s zijn verbonden aan iedere chirurgische ingreep. Indien er spraken is van een forse bloeduitstorting, ondanks de therapeutische elastische kousen, kan er in het diep veneus systeem turbulenties worden uitgelokt die een trombose been tot het gevolg kunnen zijn. Trombose is een bloedprop(je) in een bloedvat en begint als een kleine klont, maar kan groter worden en daardoor het bloedvat afsluiten. Het ontstaat als het bloed onvoldoende circuleert of turbulenties worden opgewekt. Hierdoor kan bijvoorbeeld in spataderen gemakkelijk een bloedstolsel ontstaan, maar ook na de behandeling van spataderen. De verschijnselen zijn ernstige pijn in het been (begint meestal in de kuit), zwelling en roodheid.